10.02.2011 г.

Послание от Озирис.. 2

Много души са дошли тук на Земята заради Възнесението, затова ви напомням, че ви е необходима само една малка крачка, която трябва да е направена синхронно с датите, за които вече ви казах. Вие ще влезете в това, което в Библията е писано като «царство божие на Земята», в Корана – «рая за правоверните», на изток – «неизяснимото». Тези названия нямат голямо значение, тъй като всъщност описват едно и също явление – осъществяване на всички Божествени Закони на Земята. Поздравявам ви, скъпи мои, защото ще достигнете до това, за което са мечтали утопистите ви – хората, предвидили такава възможност, тъй като притежават ясна и здрава връзка с висшите си АЗ и Самия Творец. Препоръчвам ви да препрочетете произведенията им – в тях понякога много точно е изобразено това, което ще видите с очите си. И вие ще дописвате романите им, но в личния си живот. Спомнете си, за какво мечтаехте в детството и се концентрирайте върху това – ето коя е главната ви «домашна работа». Мечтайте, скъпи мои, и скоро ще видите осъществени най-неземните си и прекрасни мечти.
Вече ви споменах за вселенската библиотека в бъдещия живот, а сега ще ви опиша, как ще живеете. В неголеми селища сред природата – познатите ви мегаполиси няма да имат място на новата Земя. Ще придобиете възможности за телепатия и телепортация, за директно виждане на енергиите и способността да ги управлявате с желанията си.
Чрез телепатията ще общувате не само със събратята си, но и с представители на други светове. Няма да ви е нужна нова глобална мрежа от типа на Интернет. Ще отпадне необходимостта от предаване на данни с помощта на носители – носител ще е човешкият мозък, който след Възнесението ще работи в нов режим. Този режим предполага отваряне на тази част, която е отговорна за свръхспособностите ви, които се проявяват по малко и сега, тъй като можете да приемате информация от други планове и оперирате с данни, които не са от вашата реалност. А това е само началото на този процес, който е огромен. Вие не знаете, кои сте, и какво владеете, но тази ситуация скоро ще се промени и не само ще владеете това, което ви е дадено от Твореца, но и ще знаете точно, кои сте наистина. Това знание ще ви донесе освобождение. В бъдеще няма да работите така, както сега, тъй като няма да има парична система и всеки от вас ще получава определени блага, необходими за живота му в съответствие с нивото енергия, което трябва да вложи в нещо. Това ниво ще е показателя и мерилото, по което можете да получавате всичко, от което се нуждаете. Затова сега ви призовавам да се научите да работите с радост и удоволствие, тъй като на новата Земя ще има система на обезпечаване на всеки живот. Колкото по-радостно подхождате към отговорностите си, толкова повече любов ще получавате в отговор и това ще е главно правило в новия ви живот.
Искам да променя представите ви относно това, как ще е устроено всичко, като ви кажа, че никой няма да остане незадействан в процеса на преустройството на новата Земя. Всеки ще има определена работа, в зависимост от това искате или не, но преустройството на новата Земя предполага колективно Творение и всеки трябва да внесе своята лепта. Сами ще решавате, как да вземете участие в зависимост от желанието и таланта си, но всички са длъжни да се проявят. Няма да ходите на работа, а на определени места, където ще можете да окажете помощ на нуждаещите се. Това изобщо няма да прилича на предишните ви рутинни дейности, тъй като не само ще виждате резултатите от дейността си, но и ще помагате на себе си, планетата и всичко живущо на нея. Това ще е колективна работа, носеща радост и удовлетворение. Ще разполагате с времето и главното ще е, колко добре се чувствате, когато изпълнявате тази или друга работа. Всичко, което не можете да изпълните с любов и радост, няма да има сила, поради което няма да е действено. Ново за вас ще е и това, че няма да се налага да работите, за да получавате препитание – храна, дрехи. Тези жизнени нужди ще се задоволяват по нов начин в определени, подобни на безплатни магазини, места където няма да заплащате с пари и наличие по сметки, а с количеството енергия, което сте загубили за т.нар. работа. За изгледа на Земята ви след Възнесението ще допринесе всеки от вас – вие ще я допълните с пейзажи от виденията си и красотата й ще зависи от работата ви.

Ще се спра на това, къде ще се намирате по отношение на старата Земя, тъй като известно време ще съществува паралелно с Новата. Това ще прилича на наложени едно върху друго изображения, които си съвпадат с основния контур, но са съвършенно различни в детайлите. Но това е само налагане и всичко, което е на него няма да се докосва в реалното ви измерение, а ще съществува паралелно. За вас това ще означава, че ще виждате и чувствате, какво става на старата Земя, но тъй като вибрациите ви са по-високи, няма да взимате участие в този стар живот и ще бъдете като невидими за тези, които остават на старата Земя. Техните драми и катаклизми няма да влияят непосредствено на новия ви Свят. След това разделението ще се подсили и скоро окончателно ще бъдете разделени от това, което се случва на старата Земя, докато не изчезне напълно и не остане само вашата – нова и чудесна Земя. Ще ви повторя още един път, че вие, които сте избрали да се възнесете заедно със Земята, трябва да престанете да участвате в драмите на другите хора. И това трябва да се случи възможно по-скоро, защото такова участие, ще ви кара да забравите, че вашият избор е в друго възприемане на реалността, в която сте в момента. И вече знаете, че всичко, което се случва с когото и да било, е неговият личен избор и той не е нито по-добър, нито по-лош от всеки друг – той просто е такъв. Искам също изцяло да се отстраните от събитията, които ще стават на старата ви Земя скоро – говоря за зачестяването на природни катаклизми и катастрофи, което е част от очистването на Земята от ниските вибрации.

Всичко, за което ви разказвам, ще се осъществява много бързо, независимо от условията, които е възможно да застанат пред вас. Имам предвид, че жизнените ви сценарии може да са абсолютно различни и да се отличават по съдържание, но тези моменти на преобразуване ще стават в задължителен ред с всеки от вас. В резултат, ще сверявате един с друг, какво се случва, за да намерите общия знаменател, обединяващ ви в едно съзнание, което ще се движи към Възнесението.
Напомням ви, че независимо от различията помежду ви, ще останете едно голямо съзнание, под кодовото название ЧОВЕК БОЖЕСТВЕН и това е главното ви и определящо качество. В това огромно вдъхновение ще намерите силата за построяване на живота на новата Земя.
Обичам ви много, както ви обичат представителите на Висшите Светли Сили и самият Творец и искам играта ви под название «строителство на Златния век» да започне възможно по-скоро. Затова всички ние искаме да ви кажем за пореден път, че надминахте очакванията и прогнозите ни и за вас са приготвени най-хубавите награди, с които ще бъдете надарени на Новата Земя. Искам да ви кажа също, че сте истински Майстори и Творци, които вече осъзнават могъществото и величието си. Че някога това ще се случи, ви е било известно от най-знаменитите ви пророци. Едгар Кейси ви е казвал, че на Земята ще дойде ера, отбелязана като Божествено присъствие и под ръководството на Твореца. В библията тази ера е под названието «пътуване към Новия Ерусалим».
Искам също да изменя представата ви за това, какво се разбира под страшния съд. Тази алегория носи в себе си съвършено друг смисъл, различен от този, който влагате. Това означава, че абсолютно всичко, което се намира на Земята, ще претърпи измененията, за които вече ви говорихме. Виждам, че ви е трудно да се съгласите с такава мисъл, че за всички тези промени ще са тревожни и значителни. Но искам да ви обясня, че доколкото сте част от много глобален и величествен план, няма как да видите цялата картина, а прихващате само малки фрагменти. Пак ще ви повторя – тези промени трябва да изчистят старите енергии от Земята. И пълно очистване ще даде това, че ще можете да живеете в нови, различни вибрации в напълно променена Земя. Това е чудесно. Нея няма нужда да я променяте, защото там ще има съвършен баланс на енергиите – само ще се радвате на този живот и ще го поддържате в това състояние, в което ви е даден за грижа и охрана от негативни набези и дисбалансирани проявления. Подготвяйте се от сега като смените приоритетите.

следва

Източник: http://www.yosif.net

4.02.2011 г.

Послание от Озирис - продължение

Искам за малко да се спра върху свойствата на фотонния поток, който трябва да промени изцяло планетата ви. Тези свойства не са нещо, което не сте познавали преди. Едно от главните определения на тези енергии са, че те ще ви помогнат да прескочите енергийната бариера, отделяща света ви от следващия по-висш по нивото на вибрации. Особено свойство на фотонния поток е, че всичко, което попада в полето му се трансформира коренно. Физическата материя се превръща в по-рядък и въздушен вариант, т.е. той ще измени физическите ви тела до полуефирни, които ще са полупрозрачни, много красиви и с уменията на ангелите. Те ще ви позволяват да се придвижвате по въздуха на най-различни разстояния без преградите да са проблем, защото ще преминавате през тях. В пълния смисъл на думата ще станете леки и въздушни. Предвиждам съмненията и възраженията ви по този повод. Но аз с пълна отговорност ви заявявам, любими мои, че това ще стане именно така, както ви го описвам.
Ще ви разкажа и за това, как ще се промени вашата Гея след Възнесението. Тя ще е удивителна и прекрасна зелена планета. Ще бъдете в пълен възторг от красотата й, тъй като сега почти не са останали девствени кътчета, които да ви напомнят, каква ще стане след описаните събития. Сред тях са величествените Анди с недостъпните и ярки гори, островите на Океания или знаменитата джунгла в Индонезия. Всички тези кътчета на природата са само щрихи от първичната красота, която ще ви обкръжава на Земята. За нея е подготвена ролята да бъде жива библиотека на цялата Вселена. В нея, като във всяка библиотека, ще се пазят вместо книги образци от всичко живо като най-доброто, създавано някога. Освен флората и фауната място ще заемат и минералите и кристалите, съществуващи във Вселената. Това ще са «пълни събрани съчинения» (ваш израз) в жив вид. Планетата ви ще бъде посещавана от представители на други цивилизации и светове, с цел запознаване с най-добрите ви образци за възможното им ползване в тяхната родина. Ще бъде невероятно, че не само ще можете да живеете в такива великолепни условия, но и ще споделяте опита си с тези, за които това е необходимо.
Ще ви опиша накратко и новото битие на новата Земя. Вече няма да имате нужда от дрехи и храна, в тази степен, както е сега. Телата ви няма да страдат от студ и жега и ще са им необходими оскъдни дрехи. Ръстът и теглото ви ще се променят – ще бъдете малко по-високи и не толкова тежки, както сега. Няма да ви трябват мобилни телефони и интернет, защото ще владеете телепатията и способността да общувате с всички представители на останалите цивилизации на тяхния език, но не с помощта на думите, а мислено. Ще можете да материализирате всичко, което ви е необходимо за живота и ще живеете в прекрасни съоръжения, построени по ваш план и въплътени със силата на мисълта ви.
Искам да ви кажа също, мили мои, че всеки, който е избрал Възнесението заедно със Земята, ще изпълнява определени функции по наглеждането й. Животът ви ще е в служба на Земята и това ще е главната ви задача. В една или друга степен ще участвате в поддържането на баланса за развиването на всички живи същества, населяващи Гея. Ще сте Настойници на новата и чудесна Земя и това ще е главната ви задача. Не само ще сте пълноправни участници в тази вълшебна приказка, но и тези, които ще създават нови видове животни и растения. Ще ви се струва, че досегашния живот е бил кошмарен сън, но вече сте се събудили. Това усещане ще е толкова реално, че няма да повярвате, ако ви разкажа, че това е било така. Ще се удивите, ако от други източници разберете, че това не е било сън, а реалността ви.
Ще наблюдавате Земята и ще давате подслон на всички нови видове животни и растения, които не са ви били известни до този момент. Това заселване ще продължи много дълго, докато Тя не поеме всички видове, съществуващи на другите планети и в другите светове. Ще живеете в пълна хармония и любов с представителите на флората и фауната. Зверовете няма да се хранят едни с други, а ще живеят в мир и взаимовръзка, която засега не ви е известна. Тя ще е основана на това всеки да взима колкото му е необходимо и нито грам повече, поради което ще има пълен баланс между взетото и отдаденото, разбира се в друг вид. Този баланс ще се определя според това, към какъв вид принадлежи това или друго животно или растение. За всяко от тях ще има собствено ограничение за употребата на тази или друг вид храна. Но тези ограничения няма да са строги – те ще дават възможност на абсолютно всички видове растения и животни да се развиват.

Вие ще сте Настойниците на тази чудесна и удивителна планета, но засега функциите ви се заключават в подпомагане развитието на тези видове животни и растения, които се нуждаят от това. Ще поддържате по-слабите видове и ще им оказвате помощ за намирането на мястото си в общата верига на развитието. Тъй като, както вече споменах ще се грижите за представители на флората и фауната на други планети, при поръчка ще ги връщате в родината им и ще проследявате условията и развиването им, след настаняването. Това ще е нещо съвършено ново за вас, защото ще можете свободно да пресичате пространства и времеви континиууми. Пътешествията в други светове ще са за вас толкова обичайни, както сега е пътуването ви до друга страна или друг континент.
За момента това ви звучи фантастично, но такава е била в началото на миналия век идеята за придвижването на човека по въздуха или до други планети. Не само ще можете да посещавате различни светове и галактики, но и ще поискате да създадете свои собствени удивителни и красиви светове. Те ще са толкова реални, колкото реален е светът за вас сега. Светът, който сега усещате като ваша реалност, е създаден от Твореца и е негов експеримент в насока вие да го приемете като окончателна реалност. Но целият фокус е, че вие възприемате за окончателно, нещо което не е. Ще ви дам следния пример. Докато спите, сънят ви е окончателна реалност за вас и само след като се пробудите и можете да го сравните с нещо, разбирате че сте спали. Но докато сънят продължава, вие живеете пълнокръвен живот в него. Само след събуждането осъзнавате, че това, което сте преживели в съня е нереално. Обаче аз искам да ви разочаровам. Когато спите, вие сте в истинската реалност, ако отчетете факта че тя съществува и след като сте напуснали пределите й. Казвам ви, че тази реалност, в която се завръщате сутринта, ще изчезне също, както изчезва и сънят ви, когато се събудите в по-висока реалност. И ще си спомните за земния си живот като за сън, който е бил удивително реален. Но когато се върнете в по-висока реалност с радост ще си кажете «колко хубаво е да се събудиш от такъв сън. Макар и на моменти да беше забавен, настоящият ми живот е всъщност по-добър». Ще се радвате, че приключенията в съня ви са се разсеяли като утринна мъгла. Но силата на емоциите и чувствата, изпитвани в Новия Свят, ще е толкова умопомрачителна, каквато за вас тук е в редките моменти на щастие и удоволствие. И повярвайте ми, че състоянието, в което ще сте там, ще е толкова чудесно, че няма да се намерят думи от настоящия ви речник, които да го опишат. В този Нов Свят най-добрите ви чувства ще израстнат многомерно и ще живеете в обща любов и състояние на безгранично щастие, непознато ви сега.
Физиологическият строеж на организма ви ще се промени изцяло. Няма да ви е необходима толкова храна, както сега, за поддържането му. Ще можете частично да се зареждане с Божествената Енергия, наричате я прана, която ще ви даде възможността да издържате дълго време без храна. Тази способност ще я откриете в близките години. Много физически болести ще отминат безвъзвратно и без тях ще ви е толкова леко, че няма да усещате физическото си тяло, както то ви напомня за себе си сега и това ще е ново и приятно усещане за вас. Ще забравите, че е необходимо да отделяте много време за обслужване на тялото – имам предвид всички моменти: от ежедневното почистване и миене, до прегряването или прекомерното му охлаждане. Всичко това ще остане в миналото. Новите ви тела ще са наполовина от чиста енергия и за тях няма да е опасно това, което е за физическите тела. Ще можете много по-ефективно да ги управлявате. Те ще са не само по-ефирни, но и ще изглеждат различно. Средният ви ръст ще се увеличи до два метра, за да се чувствате комфортно на Новата Земя. Няма да изпитвате неудобството от разликите в ръста при общуването, за жените ще отпадне необходимостта да носят обувки с високи токчета. Вече няма да демонстрирате различни дрехи, за да покажете превъзходството или статуса си, защото главното и очевидно различие между вас ще е енергийното ви оцветяване. Ще бъде невъзможно като преди да скриете под дрехите истината за себе си. Ето защо още сега ви е потребно да се отнасяте внимателно към мислите и емоциите си по различните поводи. Съветвам ви, скъпи мои, щателно да проследявате всичко, което оставяте в главата си за дообмисляне или привеждане в действие. Призовавам ви също още сега да започнете да тренирате енергийното си тяло, за да може то да се превърне в резервоар с по-голяма вместимост за Божествените Енергии. А тренировката се изразява в следното – колкото повече време се концентрирате върху Божественото Проявление, толкова по-чисто и силно ще е енергийното ви тяло.

Ще ви подскажа едно много просто упражнение за пречистване на енергийното ви тяло от всевъзможни, ненужни ви енергии. Представете си, че се оглеждате във водите на дълбоко и красиво езеро и виждате, как в него се отразяват не само физическото ви тяло, но и седемте ви фини тела. И ще видите, как отражението ви ще се промяна. Вие като физическо тяло и фините ви тела ще започнат да вибрират като лек бриз по водата и когато езерото се успокои, ще се видите като сияещо златно мънисто, което като че ли е закачено на нишка в пространството и двата й края отвеждат в безкрайността. По този начин не сте нещо, състоящо се от физическо и финни тела, а сте сияеща и красива сфера, свързана с безкрайността и Земята. Това упражнение можете да го изпълнявате по всяко време и на всяко място, не е необходимо да е медитация или уединение, то ви е достъпно във всеки момент. С негова помощ не само ще възстановявате енергийната си обвивка, но и ще си спомняте, че сте огромно светещо мънисто, закачено в безкрайността от самия Творец и сте обкръжени с Любов, тъй като безкрайността е изпълнена с Божествена Любов, която пронизва всичко, във всяко направление и перспектива. Вие сте преди всичко енергия, а след това – физическо тяло. И трябва да го помните постоянно. Това знание, задържано в ума ви през цялото време, е не само ключ към по-нататъшни промени, но и ще изиграе главна роля в бъдещия ви живот.
Вие не сте това, които виждате в огледалото. Вие сте ярки и красиви сфери от енергия, и ако можете за миг да зърнете това, ще се учудите. Аз и останалите Висши Светли Сили ви виждаме именно така. И това зрелище е толкова прекрасно, че в пълния смисъл на думата, завладява. И много скоро вие, мои любими, ще можете да виждате, това, което и ние виждаме.
Домашните ви животни ви виждат именно така, те ви обичат и ви служат не по начина, за който си мислите. Те виждат енергийното присъствие, което е незабелижимо за вас. Те не само превръщат отрицателната ви енергия в положителна, но и са своеобразни транслатори на енергия от други измерения. Задачата им е да ви лекуват на фино ниво и да ви помогнат да проявите измененото състояние на съзнанието. Когато галите котето или кучето си, вие неволно изпадате в нещо подобно на транс, настройвате се на тяхната вълна, която ви носи безусловна любов. И бих казал, че домашните животни са вашите учители по безусловна любов. Затова, колкото по-силно обичате питомците си, толкова повече безусловна любов получавате в отговор. Те са като малки деца, които с възторг гледат света и вас, и ви обожават само заради това, че сте.

Не само Земята ще се преобрази след Възнесението, но и вие самите. Промените са в пълен ход за телата ви, но ще започнат от земното ви време, което се датира като 12 дата, 12 месец, 2012 година. Тези промени ще са грандиозни, тъй като никога за цялата ви история, не се е случвало нещо подобно. В предишните послания вече ви казах, защо датата за Прехода е избрана от календара на маите, но не всички знаят, че маите не само са изобретили този най-точен досега календар и са сътворили илюзията на времето, но и че те ще взимат активно участие в предстоящото ви велико Приключение. Маите не са изтребени или изтрити от лицето на Земята – те просто са напуснали измерението ви, оставяйки домовете си и достиженията си. Вашият свят се е разтворил за тях, както за вас се разтварят сутрин сънищата ви. Маите са велики илюзионисти и не само работят с илюзията на времето, но и изменят пространствения и времеви континуум за преместване в други реалности. Сега те ще ви окажат непосредствена и реална поддръжка, тъй като не само знаят, как да го направят, но и са предвидили тази възможност за вас в календара си. Те ще са ваши учители и наставници по пътя към Възнесението. Те ще ви обучават, как да проходите, както се обучават малките деца да го правят сами. Те са в готовност и само чакат съгласието ви, за да действат. Предвиждам въпросите ви относно това, по какъв начин ще става и затова искам да ви кажа, че за мнозина това обучение ще започне по време на сън. Дори и след пробуждането нищо да не помните, уверявам ви, че всичко ще е записано дълбоко в паметта ви. И когато настане момента на Възнесението, ще можете да си спомните всичко и да го направите на практика. Ще бъдете обучавани на прости, но действащи способи, каквито са всички главни практики, давани ви досега. Но умът ви е привикнал да усложнява всичко и като резултат, в света ви съществуват всевъзможни, дори безсмислени практики, на което често се удивяваме, как е възможно да се доверите. Всичко главно и важно в световете се базира на много прости принципи. Често така усложнявате картината, че след това са нужни години за изчистване на този интелектуален боклук. Затова ще ви повторя още веднъж – това, на което ще ви обучават маите, е толкова просто, че за много ваши интелектуалци „няма да успеят да го преглътнат”, заради простотата и очевидността на концепциите...

3.02.2011 г.

Чуваш ли... камбаната все по-силно бие!

"Повярвай - ти си Светлината" - Б. Кларк ( откъси )

Във ва­шия свят кам­ба­на­та е сим­вол на пре­диз­вес­тие. Кам­бан­ни­ят звън е вес­ти­тел, кой­то ис­ка до вас да стиг­не важ­но съ­об­ще­ние; кам­бан­ни­ят звън нас­то­я­ва да чу­е­те пос­ла­ни­е­то. Дъл­ги го­ди­ни зву­чи кос­ми­чес­ка­та кам­ба­на и из­вес­тя­ва на зем­ни­те хо­ра, че нас­тъп­ват съд­бов­ни вре­ме­на, съд­бов­ни про­ме­ни. Все по-сил­но бие кам­ба­на­та с приб­ли­жа­ва­не­то на Но­во­то вре­ме. Уси­ле­ни­ят звън на кос­ми­чес­ка­та кам­ба­на тряб­ва да съ­бу­ди спя­ща­та част от зем­но­то чо­ве­чес­т­во.

Да се съ­бу­ди – за как­во? Да се съ­бу­ди за Но­во­то, ко­е­то тряб­ва да дой­де на Зе­мя­та. Спя­щи­те хо­ра ня­мат от­но­ше­ние към съ­би­ти­я­та, ко­и­то се от­на­сят до Ця­ло­то. Те се ин­те­ре­су­ват един­с­т­ве­но от сво­е­то ог­ра­ни­че­но би­тие, без да се опит­ват да про­у­ме­ят, че лич­но­то им бла­го­по­лу­чие за­ви­си от об­що­то бла­го­по­лу­чие. Про­мя­на­та, ко­я­то ид­ва на пла­не­та­та ви, за­ви­си от все­ки един чо­век. Все­ки един от вас тво­ри нас­то­я­щия ден и бъ­де­ще­то.
Ако пре­об­ла­да­ват осъз­на­ти­те хо­ра, ко­и­то чув­с­т­ват не­об­хо­ди­мост­та от про­мя­на­ и пра­вят ма­кар и ни­щож­ни уси­лия тя да се със­тои, тя ще се със­тои. Ко­га? С как­во тем­по? То­ва за­ви­си от про­цен­та на осъз­на­ти­те хо­ра и от уси­ли­я­та, ко­и­то се вла­гат, за да нас­тъ­пи тази тъй необходима про­мя­на.

Съд­ба­та не е не­що на­ло­же­но и не­из­беж­но. Съд­ба­та е из­бо­рът на по­ве­че­то хо­ра, как­во да се слу­чи на Зе­мя­та. Съ­що­то се от­на­ся и за вся­ка от­дел­на чо­веш­ка съд­ба. Чо­век съз­да­ва съд­ба­та си – в ми­на­ло­то е съз­дал днеш­на­та си съд­ба, а днес съз­да­ва ут­реш­на­та си съд­ба. Мно­го пъ­ти сме ви каз­ва­ли, че Бог не ви на­каз­ва и не ви на­ла­га ед­но или дру­го дейс­т­вие. В „Чо­ве­кът – Бо­жес­т­вен от­но­во“ се опи­тах­ме по въз­мож­но най-дос­тъп­ния на­чин да обяс­ним ес­тес­т­во­то на Бо­га. Там сме ка­за­ли, че Бог не е об­раз. Той е он­зи пър­во­на­ча­лен за­кон, кой­то зад­виж­ва и ор­га­ни­зи­ра ду­хов­на­та пра­ма­те­рия. То­зи за­кон включ­ва всич­ки ви­до­ве енер­гии и прин­ци­пи­те на тях­но­то про­яв­ле­ние. Бог е ця­лос­т­на­та съв­куп­ност от ду­хов­ни и ма­те­ри­ал­ни све­то­ве с всич­ки съз­да­ния в тях, ко­и­то са съ­щес­т­ву­ва­ли и съ­щес­т­ву­ват. Бог е ос­нов­ни­ят за­кон, на кой­то се под­чи­ня­ват всич­ки ос­та­на­ли енер­гий­ни про­це­си, стро­и­тел­ни и ево­лю­ци­он­ни прин­ци­пи, чрез ко­и­то се съз­да­ват све­то­ве­те.

Рав­ни въз­мож­нос­ти и ра­вен шанс са да­де­ни на все­ки. Как­во ще нап­ра­ви­те с да­де­ни­те въз­мож­нос­ти, как ще из­пол­з­ва­те шан­со­ве­те си, за­ви­си са­мо от вас. Ра­но или къс­но ще осъз­на­е­те, че вие сте глав­ни­ят стро­и­тел на сво­я­та соб­с­т­ве­на съд­ба, но тя е в кон­тек­с­та на ця­лос­т­на­та съд­ба на на­ро­да ви, на ци­ви­ли­за­ци­я­та ви, на пла­не­та­та ви.

На­ли сут­рин Свет­ли­на­та вли­за в ста­я­та ви, ако дръп­не­те за­ве­си­те или вдиг­не­те що­ри­те? Кол­ко Свет­ли­на ще вле­зе за­ви­си от то­ва, как­ва част от про­зор­ци­те ще от­к­ри­е­те. Свет­ли­на има – са­мо ня­кой тряб­ва да от­мах­не прег­ра­ди­те. Ако не нап­ра­ви­те то­ва еле­мен­тар­но уси­лие, ще сто­и­те в тъм­на стая и ще се чу­ди­те за­що не се съм­ва.

Ве­че се е съм­на­ло! Не мо­же да бъ­де! Дръп­ни за­ве­са­та, из­лез на­вън и ще се убе­диш. Съм­ва­не­то за ва­ша­та ци­ви­ли­за­ция се из­ра­зя­ва в но­ви­те енер­гии, ко­и­то об­лъч­ват Зе­мя­та, в по­я­ва­та на все по­ве­че хо­ра с по-от­во­ре­ни се­ти­ва и въз­мож­нос­ти, в раж­да­не­то на все по­ве­че де­ца, ко­и­то са но­си­те­ли на ка­чес­т­ва от шес­та­та ра­са. Све­тът се пре­об­ра­зя­ва в съ­сед­с­т­во с вас, но ня­кои не ис­кат да осъз­на­ят то­ва.

Все по­ве­че древ­ни зна­ния се зав­ръ­щат, за да ви по­мог­нат да раз­ши­ри­те съз­на­ни­е­то си и да се оз­д­ра­ви­те. Древ­ни­те сим­во­ли се зав­ръ­щат във ва­шия жи­вот, за да ви свър­жат с кос­ми­чес­ка­та енер­гия и да ви я пре­дос­та­вят за пол­з­ва­не. От кам­ба­на­ри­я­та се но­си звъ­нът на мно­жес­т­во ди­рек­т­ни кос­ми­чес­ки пос­ла­ния. В тях има пре­дуп­реж­де­ния, но в тях има и лю­бов, и заг­ри­же­ност. Кам­ба­на­та въз­вес­тя­ва, че те­кат усил­ни зем­ни вре­ме­на, в ко­и­то се съ­дър­жа пло­дът на про­мя­на­та.

Вие сте обез­сър­че­ни, за­що­то в по­лез­ре­ни­е­то ви са вой­ни­те и еко­ло­ги­чес­ка­та ка­тас­т­ро­фа, а Бог има ня­как­ва Не­го­ва си ра­бо­та и не се ин­те­ре­су­ва от зем­ни­те съд­би­ни. При­пом­них­ме ви как­во съ­дър­жа по­ня­ти­е­то „Бог“. Бог не е сът­во­ри­те­лят на зем­ни­те вой­ни, ни­то на еко­ло­гич­на­та ка­тас­т­ро­фа. Във ва­шия свят вие сте бо­го­ве­те. Зем­ни­те съ­би­тия за­ви­сят и от ва­ши­те мис­ли, чув­с­т­ва и дейс­т­вия; и от ва­ши­те уси­лия да раз­ши­ри­те съз­на­ни­е­то си, т.е. да по­ви­ши­те сво­я­та осъз­на­тост. За то­ва бие кам­ба­на­та все по-сил­но.

Буд­ност­та е ка­чес­т­во на осъз­на­ти­те хо­ра – те­зи, ко­и­то ти­кат про­ме­ни­те и упот­ре­бя­ват енер­ги­я­та си, за да нас­тъ­пят те­зи про­ме­ни във ва­шия свят. Те са се ка­чи­ли на кам­ба­на­ри­я­та и вла­гат уси­ли­я­та си, за да бие кам­ба­на­та настоятелно. Ако ис­ка­те да се ос­во­бо­ди­те от нат­ру­па­ни­те бок­лу­ци, не ча­кай­те са­мо фир­ми­те за чис­то­та да свър­шат ця­ла­та ра­бо­та, по­мог­не­те им.

Мис­ли­те, че си го­во­рим ей та­ка, инос­ка­за­тел­но и то­ва го­во­ре­не ня­ма пря­ко от­но­ше­ние към зем­ния жи­вот. От­го­вор­но каз­ва­ме, че го­во­рим за на­пъл­но ре­ал­ни не­ща и мно­го ни се ис­ка да усе­ти­те на­ша­та заг­ри­же­ност и лю­бов, на­ше­то съп­ри­час­тие към съ­би­ти­я­та на Зе­мя­та и в личния ви живот.

Кни­ги­те, за ко­и­то ние се гри­жим да дос­тиг­нат до вас, са звън от кос­ми­чес­ка­та кам­ба­на. Бла­го­да­рим на всич­ки хо­ра, ко­и­то ги про­че­то­ха и ко­и­то по­вяр­ва­ха в тях; осо­бе­но бла­го­да­рим на оне­зи, ко­и­то за­поч­на­ха да по­ла­гат уси­лия за соб­с­т­ве­на­та си про­мя­на, за усъ­вър­шен­с­т­ва­не­то си, за от­ва­ря­не на се­ти­ва­та си и раз­ши­ре­ние на съз­на­ни­е­то си. Каз­ва­ли сме го и пак ще го пов­то­рим – ни­ва­та уз­ря­ва, ако все­ки клас уз­рее. Да­ли сме ви мно­го прос­то уп­раж­не­ние – 10–15 мин. на ден ос­та­не­те в спо­койс­т­вие и ти­ши­на и си пред­с­та­вяй­те, че сте об­гър­на­ти от Свет­ли­на­та. Пред­с­та­ве­те си, че сноп Свет­ли­на нав­ли­за през гла­ва­та ви и пос­те­пен­но из­пъл­ва ця­ло­то ви тя­ло.

Рад­вай­те се на Слън­це­то, бла­го­да­ре­те му, го­во­ре­те му лю­бов­ни ду­ми. Опи­тай­те се за се­кун­да да пог­лед­не­те в не­го и зат­во­ре­те очи – то не ви но­си зло, как­то се опит­ват да ви вну­шат. Всич­ки ор­га­ни на тя­ло­то са про­ек­ти­ра­ни в ири­са – ако пог­лед­не­те в Слън­це­то, те се за­реж­дат с енер­гия и мо­гат да оз­д­ра­ве­ят. „Ло­шо­то“ Слън­це вна­ся но­ва­та енер­гия на Зе­мя­та и под­по­ма­га ид­ва­не­то на Но­во­то вре­ме, за­що­то та­зи енер­гия раз­ши­ря­ва ва­ше­то съз­на­ние.

Ако мис­ли­те да ле­жи­те по це­ли дни на пла­жа и та­ка да пос­тиг­не­те от­ва­ря­не на се­ти­ва­та си, ре­зул­та­тът ня­ма да е до­бър. Не ви пре­по­ръч­ва­ме то­ва. Пре­по­ръч­ва­ме ви съз­на­тел­но да кон­так­ту­ва­те със Слън­це­то и със Свет­ли­на­та – да ги осъз­на­е­те ка­то Бо­жес­т­ва. Свет­ли­на­та е Бо­жес­т­ве­ни­ят стро­и­те­лен ма­те­ри­ал, от кой­то се със­то­и­те. Тя е но­си­тел на Бо­жес­т­ве­на ин­фор­ма­ция и е съз­на­тел­на суб­с­тан­ция. Ко­га­то из­-г­ра­ди­те та­ко­ва от­но­ше­ние към Свет­ли­на­та, и вие ще за­поч­не­те да из­лъч­ва­те Свет­ли­на.

Ако нап­ра­ви­те уси­лие да не об­съж­да­те дру­ги­те в не­га­ти­вен план, а съз­ре­те във все­ки чо­век Бо­жес­т­ве­но­то съз­да­ние (не­за­ви­си­мо от не­го­ви­те про­я­ви в то­зи жи­вот), Свет­ли­на­та, ко­я­то струи от вас, ще се уси­ли. „Бо­жес­т­ве­ни­ят чип“ е у все­ки и ня­ма да из­чез­не ни­ко­га от ни­ко­го. То­ва е ва­ша­та без­с­мър­т­на същ­ност.

Ма­те­ри­ал­на­та въл­на, на ко­я­то сте нас­т­ро­и­ли при­ем­ни­ци­те си, не ви поз­во­ля­ва да чу­е­те как­во дру­го зву­чи в ефи­ра. За мал­ко по­не сме­не­те стан­ци­я­та, за да чу­е­те звъ­на на кам­ба­на­та, кой­то въз­вес­тя­ва ид­ва­не­то на Но­ва епо­ха на Зе­мя­та, на щастливата Земя – Епо­ха­та на Во­до­лея.

2.02.2011 г.

Още от ченълинга на Озирис..

Продължение

Когато осъзнаете, че така наречената смърт се явява освобождение на Духа ви, който иначе е свободен в Божествената си същност и не е под закона на смъртта (който вие сте си измислили), то изцяло ще промените възприятието си, не само за момента на излизане от това ниво, но и при жиивота в него. Излизането от това ниво е главният момент за вас, а не раждането във физическата форма /както си мислите/. Предстои ви изцяло да преосмислите подхода си към тези аспекти, тъй като без това не можете да се придвижвате напред.
Ключов момент в настоящия ви живот е това, че скоро всеки от вас ще бъде поставен в ситуация, в която ще се наложи да преоцени всички натрупани представи по тези въпроси. Това е свързано със стремителното приближаване на Великия Преход, който ще засегне всички. Както вече ви казах, дадена ви е възможност да се възнесете в по-високи вирации заедно със Земята, но дотогава трябва да предприемете за себе си няколко важни решения.
ПЪРВО – дали да останете в старите енергии или да продължите заедно със Земята по пътя към Възнесението.
ВТОРО – открийте сърдечната си чакра, това е задължително условие, тъй като хората със затворена сърдечна чакра няма да могат да издържат вибрационния праг, който ще премине Земята.
ТРЕТО – трябва да се обърнете към представителите на Висшите Светли Сили да изтрият кармичните ви дългове, тъй като с тях няма да можете да извършите Възнесението.
Тези три условия са задължителни.
Следващият етап, за който искам да разкажа е Възнесението. Той ще протече така: вибрациите ви ще започнат стремително да растат, това ще е подобно на вдигане температура, когато усещате горещина. Но ако измерите температурата си, ще се окаже, че тя се понижава и ще показва най-ниската точка на термометрите ви. Това ще продължи няколко дни до седмица в зависимост от особеностите на физическото тяло и определени кармични причини, отговарящи за Възнасянето. Това ще се случва едновременно с всички жители на планетата. За някои това ще е безболезнено и ще се случи бързо, за други ще отнеме повече време и усилия. Когато вибрациите достигнат нивото, съответстващо на вибрационното ниво на Земята, тези процеси ще спрат и физическите ви тела ще са в странно за себе си състояние. То ще бъде интересно с това, че сте станали по-леки – имам предвид, че няма да усещате теглото си така, както преди. Ще можете с лекота да се придвижвате по земята с по-малко усилия от преди. Ще се учудите, че ще усещате енергията около себе си ясно и категорично. Ще виждате спектъра, който сега е скрит за очите ви. Вече говорих за това в едно свое послание – за вас светът ще засияе с нови краски и цветове, недостъпни преди. Телепатичното общуване ще стане ежедневие – ще можете да приемате съобщения от всяко разстояние, достатъчно е да се настроите на вълната на желания човек. По този начин всички чувства и способности ще претърпят кардинални промени. След тези изменения, новият ви живот ще прилича на този в древните легенди, в които хората са притежавали признаци и способности на Боговете – и тези Богове ще сте вие.
Новото ниво по спиралата на еволюцията, което ще започне за вас от този момент, ще е съвършенно различно от всичко, което е било дотогава. В него ще започнете да строите Златния Век на човешката цивилизация. И този век ще ви донесе невиждани възможности за развитието на собствения Дух и придобиването на истинска Божествена Хармония, докато все още се намирате в човешки тела. Този свят, който ще ви се открие, ще е ваш по правото, което разгласихте в края на ХХ век.

Но, скъпи мои, до раждането на новата Земя ще минат процеси за очистване на многострадалната Земя от всичко, което носи низките вибрации на старите енергии. От всичко, което не се поддържа на честотата на Божествената Любов. Това засяга тези енергии, които носят в себе си злоба, гняв, обида, завист, страх и др. Негативните емоции. Всичко това, както и това, което вибрира на честота, по-ниска от честотата на Божествената Любов, ще си отиде. И съответствено душите, съдържащи тези стари енергии, ще си отидат от физическия план, тъй като няма да издържат вибрационния праг на високите енергии. Всички тези души доброволно, по силата на определени кармични причини, решават да напуснат Земята, тъй като нивото им на развитие, не им позволява да участват в процеса на Възнесението. Те ще продължат по-нататъшното си развитие на други планети със съответните вибрации.
Тъй като всички тези решения се вземат от душите заедно с висшите им АЗ дори и ако не помнят за това на съзнателно ниво, този процес на напускане за тях е запланиран, както и да се съпротивляват. Това напускане е неизбежно за тях. Аз също искам да ви поясня един момент, който неправилно се разбира от много души до сега, тъй като за тях тези новости са плашещи – намирайки се на по-високи планове между въплъщенията във физическото тяло, абсолютно всяка душа планира за себе си така наречените „точки на напускане” от физическия план. Те може да са няколко, но не повече от пет. Тези точки дават възможност на душата да напусне физическия план в определените срокове и по определен начин. И всяка душа по време на въплъщението ще има възможност да напусне в този промеждутък на земното си време, който е избрала сама. Този избор не може да бъде отменен, а само да се премести на по-късна „точка на напускане”. Във физическия си план душата, в зависимост от скоростта на собственото си развитие, заедно с Висшето си АЗ, решават кога е уместно да напуснат физическия план. След взимането на такова решение, вече е невъзможно нещо да се промени. Тези души, които в развитието си не са достигнали прогреса, който се изисква за Възнесение, ще напуснат в съгласие с висшето си АЗ в най-близко време. Това е започнало отдавна и е повсеместно, но сега тези процеси се ускоряват и в най-близко време ще започне масово напускане на такива души по различни причини. Те ще са епидемии от нови заболявания, неизвестни досега, но само за определени ограничени области, всевъзможни климатични изменения, които донасят със себе си промяна в климата, и за които дадените области няма да са готови. Това са и тектонични размествания, водещи до голяма сеизмична активност, изригване на спящи вулкани и цунами, възникващи вследствие на това. И други природни катаклизми също ще са причина за напускането на голямо количество души…

Искам да ви поясня и един много важен момент – имам предвид историята на Възнесението. Преди, в старите енергии, за да се възнесе, душата непременно е трябвало да напусне физическото си тяло. Това е бил един от главните Космически Закони и не е имало възможност да бъде прескочен. След молбата, отправена от колективното човешко съзнание към Твореца на всичко Проявено и Непроявено и след като Той видя, че човечеството е успяло да премине определена енергийна точка, участвайки в това движение като единно съзнание, Той ще помогне на готовите да извършат заедно със Земята Възнесение.
Информацията за тази възможност, започна усилено да се транслира с помощта на душите, които са имали способността директно да получат сведения от Висшите Планове на Битието. Тази информация ви е предавана в медитации и чрез обичайните земни способи – чрез книгите, интернет и интервюта с просветлени души, които наричате канали. Сред тях са: Стив Ротър, работещ с Групата на Архангел Михаил, Солара – предаваща сведения от няколко висши източника, Нийл Доналд Уолш – говорещ от името на Твореца на Всичко Проявено и Непроявено, Ли Керъл – говорещ от името на същността Крайон, Барбара Марсиниак – предаваща информация от представителите на съзвездията Плеяди, Соня Чокет – говореща от името на Сатурианците и накрая, любимата ми душа на име Светлана, или известната отдавна гадателка под сакралното име Анаис, говореща от мое име и по поръчение на Твореца. Мога да изброя всички, получавали тази информация в медитациите, но те са толкова много, поради което ще пропусна техните имена. За вас като жители на Земята е направено всичко възможно, за да може при желание да овладеете не само способите, помагащи ви да измените привичните ви парадигми на мислене, но и да ви се окаже конкретна помощ под формата на Дарове и нови възможности, които получават душите, вървящи по пътя на развитие. Абсолютно всички, които са искали, са имали равни възможности и равен достъп до всички ставащи процеси.
Сега, когато времето, както казвате, е изтекло (макар за нас това да е голяма шега, тъй като то няма къде да изтече, но засега не разбирате това), вече няма да можете като преди да живеете предишния си тесногръд живот и да не забелязвате нищо наоколо. Защото за всички вас, независимостта от приетите и неприети решения по този повод, старият живот си е отишъл окончателно и безвъзвратно. И много скоро той ще се изтрие от паметта ви, защото свойствата на фотонния поток ще спомогнат за това. Ще мислите за миналия си живот като за сън, който сте гледали всички заедно. И това ще се случи, когато се възнесете. Това ще е началото на съвършено нов за вас живот. Под нов имам предвид, че нямате изградени представи за него. Затова няма да се задълбочавам в детайли и да ви го описвам, но ще ви насоча – много прилича на вашите легенди и приказки, в които се разказва, как са живели хората, преди така нареченото грехопадение. Макар и думата грехопадение да не е правилна, но животът преди него ще ви подскаже, какво ще се случи след Възнесението.

Източник: http://www.yosif.net

Озирис – Как да минем по пътя на Възнесението

За цялото човечество дойде важен момент, който е свързан с факта, че всички сте на финалната права, за която има две взаимоизключващи се действия – или да участвате в общия процес на Възнасяне, през който ще премине Земята ви, или да останете при старите енергии, а тогава ще се наложи да отидете на други планети чрез физическа смърт. Този избор можете да направите само вие, никой друг не може да ви помогне да приемете едно или друго решение. Скоро ще бъдете принудени да направите този избор, тъй като събитията се развиват стремително.
Става дума за измененията на климата и миграцията на климатичните зони, които се наблюдават днес. Те променят планетата ви до неузнаваемост. Стихийните бедствия, които продължават да нарастват, също ще способстват за коренната промяна. Земята променя ориентацията си в пространството, което е установено от учените на много страни и изложено в интернет, както и в последните данни на NASA, но по-важното за вас е, че се променя честотата на колебанията в магнитната решетка на Земята. Преди тя е била фиксирана на 7,6 херца, а сега е към 300 херца. За вас това означава – да ускорите тялото си до тази честота. То трябва да преустрои изцяло вътрешните си процеси и да живее в този темп постоянно. Просто нямате избор. Също така, това означава, че всичко, което сте правили преди с определена скорост, вече не може да се придвижва така, ако не увеличите скоростта.
Дойде времето, когато не можете да действате така, както преди. Възприемането на времето много се промени. Сега ви се струва, че денонощието не е 24 часа, а 16 и това възприятие ще се промени дотолкова, че в един момент няма да ви остане време. За това са ви говорили древните пророци, казано е и в календара на маите, който е най-точната система за изчисляване и ориентиране, съществувала на Земята, по която сте се ориентирали, къде сте като човечество. Сега се намирате в точката на свиване времето до нула и това е обозначено на календара им. Тя е промеждутъкът от времето през следващите няколко години. Пълно свиване на времето във възприятието ви ще стане през 2012 г. При маите за него се говори като за края на Голямото Издишане на Бога, след което е Вдишването, когато всичко ще се свива до минималния предел и нещата ще достигнат такава плътност и размери, каквито не можете да си представите.
Скоро времето ще престане да съществува като понятие за вас. Ще стигнете до наречената от учените ви «точка на бифуркация», т.е. състояние, в което няма да виждате и усещате, как тече времето. Специално се спирам на това, за да можете да промените възприяттието си по време на медитации и да разберете, че това е ваше привично състояние, когато сте си у Дома.
Това, за което става дума, ще става паралелно с известния ви Велик Преход. Всички тези събития ще стават едновременно и ако вие изберете ще участвате физически. Но тези промени така ще протичат, че ще ви е невъзможно да останете встрани, дори и да искате. Всички обичайни комуникации ще рухнат и ще останете без средствата за връзка и електричеството. Градовете ви ще станат капани за жителите си. Границите между държавите ще се изтрият и милиони хора ще мигрират от местата, които ще станат непригодни за живот. Хаосът ще се усили и защото ще се чувства вопиющ недостиг от храна и вода.
От това цели градове ще останат без средства за съществуване и много хора ще умират. Но тези, които са готови за Прехода, тези, чиито вибрации излизат от сърдечната чакра, ще бъдат изведени от опасните за живеене места. Те ще са под защитата на Твореца и Висшите Светли Сили. За тези, които останат във старите енергии, това ще е време за излизане от това ниво.
За всички души, въплътени днес на Земята, има възможност да се възнесат заедно с нея. Затова най-напред трябва да се вземе решение за Възнасяне. Задължително условие също е да се отвори сърдечната чакра, тъй като вибрациите на любовта са главните вибрации, които ще присъстват на новата Земя след Възнасянето. Всичко, което ще вибрира по-ниско от този праг, няма да може да извърши квантовия скок. Още едно условие е способността да се вдига Завесата, която разделя този свят и Дома, откъдето всички сте дошли. Тази способност се изразява в общуването ви с висшият Аза и другите представители на Висшите Светли Сили. Незабавно трябва да създадете здрава връзка с висшето си АЗ, което тогава ще може да ви подсказва и да ви води.
Тези три условия са най-главните за преодоляване на енергийната бариера и Възнесението заедно със Земята. Трябва да осъзнаете, че нямате време за размисъл, тъй като събитията, водещи до тези изменения, вече са започнали и никой и нищо не може да ги спре.
Тези процеси са неизбежни от момента, в който Човечеството като единно съзнание се обърна към Твореца за помощ и помоли за поддръжка в промените, които ще очистят Земята от всичко, което е под вибрационния праг при придвижването на Земята към Възнесението. И такава помощ се оказва сега по най-различни начини. Това е и енергията на Възнесените Учители, която е в непосредствена близост до Земята и всеки желаещ може да я получи от тях. Това са и новите енергии, които изпълниха пространството около Земята още в началото на деведесетте години от миналия век. А също и всеки стъпил на пътя към развитието може да получи помощ от Владиците на Кармата, за да изтрие напълно кармичните си дългове и да започне да живее начисто. Такава възможност се предоставя на човечеството за пръв път и е божествена милост на Твореца и помощта му в отговор на колективната молба на човешкото съзнание. Безпрецедентна е и възможността на всеки да се възнесе заедно със Земята във висшите вибрации, без да напуска физическото си тяло и да минава през физическата смърт. По този начин човечеството има няколко инструмента за пълно изменение на живота си. Всеки може да се възползва от тях и да се възнесе във висшите вибрации заедно със Земята.
За тези, които искат да си останат в старите енергии, това време е подготовка за изход от тялото и възможност да се въплътят в други кътчета на галактиката, на планети, чиито вибрационно ниво ще съответства на енергиите им. За душите, които изберат да си тръгнат от планетата Земя, моментът на Възнасяне ще се отложи за много милиони години. На тях също им предстои да минат по стълбата за развитието на съзнанието по много продължителен път.
За тези, които избират Възнесението, започва съвършено нов период в живота им – ще го направят такъв, какъвто си поискат, с поддръжката на Висшите Светли Сили. Те ще видят, как пред очите им ще се измени всичко, което ги е задържало в старите енергии подобно на окови и не им е давало да се движат напред. Те ще съумеят за първи път в историята на развитието на Човечеството да получат ключа за вратите на Рая, без да напускат чрез физическа смърт, и това ще е възможно също благодарение на Божествената Помощ на Твореца.
От момента, в който колективното съзнание на човечеството помоли за помощ Твореца за промяна парадигмата на живот върху планетата Земя, минаха няколко години и тази молба ще бъде изпълнена от Твореца. Той също взе решение да бъдат дадени абсолютно нови инструменти за тези, които ще пожелаят да се възползват от този момент за ускоряване на собственото си развитие – помощта на всички Възнесени Учители, изтриване на кармичните дългове и Възнасяне, без напускане на физическото ниво, т.е. както вие се изразявате, без да се умира. Тази възможност се дава като изключение, тъй като досега по законите на Вселенета, можехте да се възнесете само напускайни физическото ниво и появявайки се във финото. Този закон доскоро не е бил нарушаван от никого при движението си към Светлината. Той е абсолютен. Но сега Творецът направи за човешкото съзнание изключение. Отчитайки катастрофалното положение на всичко живо, беше взето решение за помощ на тези, които вибрират на достатъчно високо ниво, да преминат през Възнесението във физическата си форма без да напускат физическия си план. Това е процес, който дава възможност да преминете на следващото по-високо ниво без това, което наричате смърт, но всъщност е просто изменение на формата, с която сте свикнали на физическо ниво. Тези разрешения са валидни за всички и всеки, както обичате да казвате. Проблемът е доколко бързо осъзнавате, че това действително е възможно, тъй като без това няма да се получат промените. УМЪТ ВИ РАБОТИ КАТО МНОГО ФИН ФИЛТЪР И АКО СРЕЩНЕ НЕЩО, КОЕТО НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ПРЕДСТАВИТЕ ИЛИ ЗНАНИЯТА МУ ЗА СВЕТА, ПРОСТО ИЗКЛЮЧВА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ КАТО НЕДОСТОВЕРНА, НЕЛОГИЧНА ИЛИ АБСУРДНА ОТ НЕГОВАТА ГЛЕДНА ТОЧКА. Защото всички възможности, които се крият в даровете на Твореца, могат да станат реални за вас само в случай, че вярвате в съществуването им. За тримерния ви ум това е призив, тъй като той не допуска възможността за промяна на нещо чрез разрешението, което ще дадете, за да се случат измененията.
Въпросът за разрешенето е непреодолима преграда за ума ви. Той разрешава да се случва само това, в което вярва. Ако вярва, че за него има възможност да получи изцеление чрез вашите медицински препарати, то колкото и Творецът да ви изпраща изцеление, няма да го получите. Ако умът ви вярва, че животът е само набор от механични и последователни събития, то няма как да се случи Божественото Чудо. Това се отнася до кой да е способ на мислене за всеки човек, ако той не е дал Разрешение на Вярата. Ако вие, макар и за секунда можете да видите живота си като страничен наблюдател, ще разберете много от това, което в обикновено състояние е неразрешима загадка за вас. Това най-напред се отнася до знанието относно това кои сте. Умът ви упорито твърди, че вие сте физическо тяло, което има име и фамилия и ред обстоятелства като дата на раждане и на физическа смърт. Но стражът ви не ви позволява да осъзнаете, че идването ви на тази Земя, целият ви живот на нея, още повече пък тръгването от нея, имат не само своя цел, но и са запланувани от вас между въплъщенията ви.
Вие сами вземате активно участие в планирането на този промеждутък, преминаващ през физическия план, който наричате живот. Запланирахте абсолютно всички ключови моменти във въплъщението си и ги нарекохте „Голямата игра на планетата Земя”. И бяхте нетърпеливи да се превъплътите. Тъй като емоциите и чувствата, които изпитвате по време на тази игра, са от тази гама, която включва целия диапазон от радост до трагедия, недостъпна за вас в другите измерения. Вие толкова се стремите отново да дойдете тук, да се потопите в щастието и отчаянието, да почувствате себе си истински живи. Влече ви и възможността да изиграете играта, която сте измислили сами, но сте нямали представа за нея зад завесата, която ви скрива от знанието за вас самите и за самата игра. Тази завеса е така устроена, че не само не разбирате, че сте творци на собствения си живот, но и не виждате връзката между събитията и хората, които ви обкръжават.
Умът ви през цялото време ви лъже, като ви описва това, което виждате пред себе си. Когато гледате нещо, вие виждате неговата най-плътна материална форма и дори не можете да си представите, че това е чиста енергия, сгъстена до такава плътност, че да можете да я хванете с ръце. Умът ви въобще и не ви загатва, че тази сгъстена енергия може да се промени с енергията на мисълта. Свикнали сте с физическите форми и за вас промяна може да има само с видима и измерима физическа сила. Дори в най-ярките си фантазии не можете да си представите, че тези физически обекти са създадени с помощта на нечия мисъл-форма. Не както си мислите, че са създадени ръчно от плътна материя. Всички светове, звезди и планети и всичко, което виждате на Земята, са създадени от Твореца като негова мисъл-форма, уплътнена чрез сгъстяване на енергията до степен да я почувствате плътна и непрозрачна. Творецът е създал и вас с плътни тела, както си мислите, и е вдъхнал Божествената си Енергия, наречена от вас Свети Дух. Вие притежавате заедно с енергията на Твореца и всички негови атрибути, от които можете да се възползвате, ако осъзнаете това, а те са с вас от сътворяването ви като отделни души. Затова не само се явявате синове и дъщери на Твореца, но и можете като него да сътворите не само живота си, но и цели светове. В момента, в който сте се потопили в плътността на най-плътния свят – тримерния, сте забравили за даденостите си. Искало ви се е напълно да изпитате отделянето от Твореца при условие, че ще бъдете отделени не само физически, но и с плътна завеса в съзнанието, която специално сте поставили за тази цел. Тя се явява пълна илюзия, също както и времето е ваша илюзия. Но и двете неща се приемат от вас като реални и непреодолими. Тази завеса е в мозъка ви и разделя лявото и дясното ви полукълбо.
Всички възприемате света еднакво, тъй като тази завеса ви кара да усещате отдалечеността не само от Твореца и света, но и един от друг. Специфичността на тази завеса е, че ви се струва, че сте продължение на физическия свят и имате само физическо тяло и нищо друго. Макар, че сте най-велики Ангели, които просто са се спуснали на физическата Земя, за да бъдат хора известно време, но не достигате до това знание, заради Завесата. Не знаете дори, че сте съчинили не само сценария за многочислените си животи, но и сами сега се въплъщавате в тях. Създали сте абсолютно всички главни атрибути на днешния си живот – всички препятствия, враговете и приятелите си, чиито души сте поканили в собствения си живот. А те са се съгласили да направят това за вас, както и за други, за да не приключва Голямата Игра на планетата Земя.
Докато сте били у Дома, тази игра е била много привлекателна за вас. Било ви е забавно да срещате любимите си приятели като врагове и да не се познавате. Много сте се веселили и от факта, че измисленото от вас е със същия произход, както и илюзията за времето, която в Реалността не съществува. Вие сте и Създатели и главни Изпълнители на измислената от вас игра, но Завесата ви пречи да го видите. Дори не можете да си представите, че всичко, за което мислите и чувствате в това физическо въплъщение е добре организиран спектакъл, който ще наблюдавате и след завръщането си у Дома.

Източник : http://www.yosif.net
следва..