5.04.2011 г.

Нещо, което може би трябва да знаете..

Статията е извадки в превод от този източник : http://www.naturalnews.com/031963_radiation_exposure.html

Най-голямото радиоактивно замърсяване на нашата планета е вече в ход... От миналата нощ TEPCO обяви, че изпуска 10 000 тона радиоактивни води директно в Тихия океан. Тези 2,4 милиона галона отрова за планетата отиват директно в океана.
Тази вода се освобождава, защото вече нямат място да я съхраняват. Това е твърде смъртоносно да бъде транспортирано някъде другаде, а всички басейни за съхранение около Фукушима вече преливат. Така че те я изливат в океана, след като нарекоха това "безопасно", защото твърдят, че океана ще "разпръсне" всичката радиация и ще я обезвреди.

Но тъй като все повече радиоактивни води се произвеждат всеки ден във Фукушима, този процес на освобождаване на радиоактивни води в океана теоретично би могъл да продължи с години, лесно превръщайки Фукушима в най-лошото ядрено бедствие в историята на нашия свят.

Бързо, да сменим цифрите, преди някой да забележи!
Фукушима, виждате, прави това на Тихия океан, което BP направиха на Мексиканския залив през миналото лято. Само че в случая на Фукушима, радиацията не изчезва с помощта на милиони литри токсичен дисперсант. Не, радиацията си съществува в продължение на десетилетия.

И така, какво да правим? Ако сте Американската Агенция за Опазване на околната среда ( EPA ) има само един вариант: Обявявате радиацията за безопасна!

Да приятели, достигнали сме момент на комедийна лудост, когато тези, които отговарят за опазването на околната среда набързо пренаписват дефинициите за "радиоактивно замърсяване", за да ни уверят, че каквито и облъчвания да достигнат Съединените Щати те ще попаднат в границите "безопасна" радиация.

EPA поддържа комплект от т. нар. "Ръководство за предпазни действия" (PAGs). Тези PAGs бързо са преработени за радикално увеличаване на допустимите нива на йод-131 (радиоактивен изотоп), някъде от 3000 до 100 000 пъти от допустимите нива в момента.
В това променено „Ръководство за предпазни действия” се прави също и голямо увеличение на допустимите нива на радиация в почвите и храните. По този начин, когато водата с радиоактивните отлагания от масивното изпускане на Фукушима започне да вали по Западното крайбрежие – “EPA” може официално да обяви, че радиацията е "под приемливите граници". Това е много утешително за много хора, ще видите.

И защо е под границите? Тъй като “EPA” просто промени границите с близо 100 000 пъти!
Наистина, това е науката в най-приятен вид. Когато фактите не отговарят на вашите приказки, просто пренапишете приказката, за да пасне на фактите! Няма нищо, което да не може да бъде отречено, цензурирано или игнорирано, ако просто си поиграете с цифрите с достатъчна решителност и арогантност.

Имате място на първите седалки в този забавен фарс
Не е ли невероятно?! Гледайки как правителството на САЩ се опитва да се измъкне от физическата реалност на Фукушима вероятно надминава най-доброто сценично магическо шоу, който някога ще намерите в Лас Вегас. Разбира се, във Вегас могат да накарат бели тигри да изчезват точно пред очите ви, но с помощта на американското правителство, те могат да направят така, че най-голямата в света ядрена катастрофа да изчезне само с предефиниране на границите за излагане на радиация.


В Канада се опитват да се правят на по-глупави и от САЩ!

Собствената им мрежа за ядрен мониторинг просто беше изключена, а на интернет страницата им пише "Моля, обърнете внимание, че към 25 март 2011, честотата на събиране на данни от NRCan използващи мобилни изследвания е намалена, поради откритите ниски нива на радиация. "

Няма коментари:

Публикуване на коментар