3.03.2011 г.

Еволюцията на България..

Из "Тайните подземия на България" - част 6, М.Миланов

„Еволюционните процеси засягащи България са в ход от началото на 1999 година. В България се намират и основните канали за директна връзка с Божието царство – Окото, с центровете на Вселените и Всезирните пространства. Тези основни канали са със специално изградена защита от плазмени структури и вградени кристални нишки. Защитата не позволява достъп до каналите, освен на Висшите посветени, които сега са на Земята.

Енергийната мрежа на България е напълно завършена и изградена под специален контрол и наблюдение, тъй като тук ще се развиват основните действия от бъдещите исторически времена, защото България е центърът, от който ще бъде управлявана Земята. Енергийната мрежа има три защитни слоя, които я предпазват от повреди – външна намеса и декодиране. Всеки отделен елемент от мрежата ще се включи в експлоатация в определен период от еволюцията. На базата на тази мрежа в страната ще се извършат и еволюционни промени в релефа, климата, почвите, водите и въздуха.

Релефът няма да се промени съществено. Ще се покачи леко земното равнище по бреговете на Черно море. Около Дунав ще се образуват по-обширни равнини и полета. Реките ще разширят коритата си. Горите ще променят облика си в зависимост от понижението на надморското равнище в отделни райони на Стара планина, Сакар и Пирин. В Рила обратно, ще има увеличение на надморското равнище. С това трансформациите на релефа ще приключат.

Климатът над България ще стане по-мек и топъл. Зимата като сезон ще изчезне напълно. Средните годишни температури ще бъдат между 15 и 35 градуса. Влажността на въздуха ще бъде най-добрата за новите условия на живот на индивидите, животните и растителния свят. Времето като цяло ще бъде слънчево, топло, носещо наслада и спокойствие. ...

Билките ще претърпят силна трансформация. Всички билки ще повишат състава на енергийните частици в себе си и ще се използват за подпомагане и лечение на отделните органи и системи в организма на индивидите. Това ще ги направи изключително търсени, а България ще бъде страната, в която ще растат и се развиват всички видове билки и техните разновидности..

Най-голямо значение и внимание се отделя на еволюцията, през която трябва да премине всеки отделен човек, населяващ територията на България. И тък като това е мястото, откъдето ще се ръководят, направляват и контролират всички предстоящи процеси на Земята.. в България са съсредоточени Най-висшите духове от цялото Всемирно пространство. И така, за да започне еволюцията на хората в България, първо трябваше да бъде изградена енергийната мрежа на всеки човек поотделно. Мрежите на всички индивиди вече са напълно изградени, завършени и защитени, включително и на тези индивиди, живеещи извън България, но имащи пряко участие в бъдещето на Времената. ..

Всяка енергийна мрежа обхваща строго специализирани центрове и канали, като всички те имат определени функции и свойства. Едни имат задачата да генерират енргийни клетки, които да захранват целия организъм с необходимото количество енергия, специфична за всеки отделен индивид. Други видове центрове и канали обслужват отделните органи и системи в организма. Трети обслужват приемането и изпращането на информация до всички точки на Земята, а впоследствие и на Всемира. Каналите осигуряват телепатичната връзка между индивидите и при всеки човек те ще се активират, когато е готов да поеме тези функции.

Други канали и центрове от енергийната мрежа на индивидите обслужват сетивата им. Те също ще се активират един по един. Част от тези канали ще помогнат на индивида да се материализира, когато попада в други времена и светове, а друга част ще осъществява дематериализацията му при необходимост и при желание от негова страна. Постепенно ще се активират и каналите, с помощта на които човек ще може да пътува в миналото, да присъства като свидетел на вече отминали събития и да посещава други паралелни времена и светове... Енергийната мрежа на всеки отделен индивид е строго индивидуална в зависимост от мястото, от което е дошъл на Земята, от предишния му живот и от бъдещата му реализация.

В процесите на еволюцията през годините ще настъпят сериозни промени в анатомията на индивидите. Всички органи и системи ще претърпят трансформации. Ще се видоизменят според новите условия.. Всички промени в хода на еволюцията ще се извършват постепенно, в продължение на години.

Храненето също ще се промени коренно. Ще се изхранват изключително само с плодове и зеленчуци и някои варива – на първо време, а впоследствие варивата ще престанат да се използват като хранителен продукт. Хората ще приемат различни видове билки, в зависимост от необходимостта на организма си. Пиенето на вода ще стане основен момент в храненето им. Структурата на човека също ще се промени на няколко етапа от еволюцията. Ще стане фина, нежна, гъвкава, еластична и напълно съвършена. Ще се промени химичният и състав и плътността. Това ще я направи устойчива на всякакъв вид условия, въздействия и трансформации. Индивидите ще станат по-красиви, стройни, благи и съвършени като излъчване. Най-съвършени и красиви ще бъдат най-висшите в йерархията на Върховенството, които вече са на Земята, в България, и работят за осъществяването на еволюцията не само на планетата, но и на целия Всемир.

Всички индивиди ще преминат през етапите на своето лично еволюиране. Тези от тях, които отхвърлят еволюцията, ще унищожат програмата си за развитие на Земята и в един определен момент ще я напуснат.

В новото време, и в частност в България, няма място за несъвършени индивиди. България е люлката на еволюцията. Тя е центърът на всички светове, времена и пространства. Оттук ще се контролира и ръководи всеки отделен процес на Земята, във Всемира и Всезира... „

Няма коментари:

Публикуване на коментар